Perl

Practical Extraction and Report Language nebo také Pathologicaly Eclectic Rubbish Lister

Během posledních desíti let stal předním skriptovacím jazykem není to však pouze jazyk webových vývojářů, ale používají jej i správci systémů pro své každodenní rutinní úkoly. Je to vhodný jazyk pro vytváření jednoduchých i složitých konverzních filtrů.

Autor jazyka Larry Wall již v roce 1983. Perl měl nahrazovat v té době nepostačující prostředky pro zpracování textu a dálkové řízení počítačů. Po uvolnění interpretu jazyka pro veřejnost se setkal s nečekaným ohlasem. Tato odezva vedla Larryho k dalšímu obohacování jazyka -- z nástroje pro zpracování textů se vyvinul skutečný programovací jazyk s ladícími nástroji, kompilátory, knihovnami, mnoha doplňky, sítí podpůrných nástrojů atd. V současnosti na vývoji a rozšiřování jazyka věnuje kolektiv lidí a Larry Wall stojí v jeho čele.

V současné době je dostupná verze 5, která umožňuje mj. objektově orientované programování, programování ve více souběžných vláknech, modulární programování, rozšiřování jazyka formou samostatných modulů a v neposlední řadě též překlad perlového kódu do nativní binární podoby a spouštění Perlových programů bez nutnosti instalace samotného interpretu.

Původně byl Perl navržen pro platformu s operačním systémem UNIX, ale v současné době běží také na jiných systémech, jako je např. MS-DOS, MS-Windows, VMS, OS/2, Macintosh, Atari, Novell Netware aj. Patří k nejpřenositelnějším jazykům, které v současnosti existují, a dnes patří také ke všeobecně uznávanému standardu pro vyvíjení webových aplikací.

V mnoha směrech je Perl velmi jednoduchý jazyk a není třeba znát mnoho, aby bylo možné psát různé i poměrně složité programy. To ale neznamená, že se nejedná o silný moderní jazyk určený rovněž pro velmi složité a náročné hi--end programy.

Perl přejímá dobré vlastnosti z jiných programovacích jazyků a programových prostředků - sed, awk, vi a propojuje je s konstrukcemi programovacího jazyka.

Má však i svoje stinné stránky. Především v tomto jazyce neexistuje prakticky žádná pevně definovaná syntaxe, proměnné se nemusí deklarovat, nelze si definovat vlastní datové typy, neexistuje typová kontrola. Není to tedy ani vhodný jazyk, který by bylo možné doporučit k výuce programování.

Perl je obvykle implementován pomocí interpretu, tedy pro spuštění programu v Perlu potřebujete přítomnost interpretu jazyka Perl, který není zrovna nejmenší. Při interpretaci dochází nejprve k rychlému překladu zdrojového kódu do paměti interpretu a tento kód je následně proveden. Tento způsob interpretování umožňuje dosáhnout vysoké prováděcí rychlosti při zachování běžných výhod interpretovaných jazyků -- rychlý vývoj, rychlé změny zdrojového kódu, okamžitě patrný výsledek. Znamená to však, že je třeba mít nainstalován další prostředek, který program vykoná -- příslušný interpret. Při vlastní předkompilaci do paměti se provádí kontrola na syntaktické chyby -- a programátor může odhalit potenciální problém i v těch částech programu, které interpret obvykle nebude provádět. I tento přístup zrychluje hladký průběh vývoje, což je současně největší požadavek na moderní programovací nástroje. V současné době existuje i překladač Perlu, který vytvoří binární program nevyžadující interpret.

Distribuce Perlu obsahuje velké množství dokumentace. Základní manuálovou stránkou je v operačním systému třídy UNIX přístupná man perl, která obsahuje sezam dalších manuálových tematicky členěných stránek. Pro prostředí Windows je dokumentace přístupná ve formě HTML stránek.

Většina programového vybavení pro jazyk Perl je zcela bezplatná. Naleznete ji na celosvětově sdílené počítačové síti s názvem Comprehensive Perl Aechive Network (CPAN), jejíž základní stránkou je www.cpan.org. V naší zemi se nachází několik zdrcadel sítě CPAN, přičemž nejznámějším zdrcadlem je brněnský server ftp.linux.cz/pub/perl. Na této síti naleznete nejen interpret Perlu pro většinu běžných platforem, ale také množství doplňkového software v podobě knihoven, demoprogramů, dokumentace apod.

Pro platformu Windows existuje i polokomerční mutace jazyka Perl s názvem ActiveState Perl, jejíž základní verze je zdarma a je dostupná na serveru www.activestate.com.

© 2003, František Dařena

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!