Perl - cvičení 9

 1. Máte soubor data.txt, který má následující strukturu. Na každém řádku jsou tři hodnoty oddělené dvojtečkou. První hodnota je příjmení osoby, druhá hodnota udává typ třetí hodnoty. Přípustné jsou pouze typy 'JMENO', 'BYDLISTE' a 'PLAT'. Každá osoba může mít v souboru pouze jedno jméno a bydliště, ale plat tam může být zadán vícekrát (např. za každý měsíc).

  Úkoly:

  Novak:JMENO:Josef
  Novak:PLAT:100
  Novak:PLAT:20
  Novak:BYDLISTE:Brno
  Novak:PLAT:130
  Dvorak:PLAT:100
  Novak:PLAT:125
  Dvorak:BYDLISTE:Praha
  Dvorak:PLAT:30
  Novak:PLAT:150
  Dvorak:PLAT:80
  

  Příklad komunikace s programem:

  [darena@civinek perl]$ perl data.pl
  Zadejte akci: aaa
  Zadali jste neplatny retezec
  Zadejte akci:jmeno
  Nemate vybranou osobu. Zadejte akci: zvol novak
  Zadejte akci (zvoleno NOVAK):plat
  100, 20, 130, 125, 150
  Zadejte akci (zvoleno NOVAK):jmeno
  Josef
  Zadejte akci (zvoleno NOVAK):qwe
  Zadali jste neplatny retezec
  Zadejte akci (zvoleno NOVAK):zvol dvorak
  Zadejte akci (zvoleno DVORAK):pla
  Zadali jste neplatny retezec
  Zadejte akci (zvoleno DVORAK):plat
  100, 30, 80
  Zadejte akci (zvoleno DVORAK):zvol
  Nezadano prijmeni
  Zadejte akci (zvoleno DVORAK):konec
  [darena@civinek perl]$
  

  Příklad řešení (navíc pro příkaz JMENA vypíše všechna přípustná jména:

  open F, "data.txt";
  
  while (<F>) {
      chomp;
      ($prijmeni, $typ, $hodnota) = split ':';
  
      if (uc $typ eq 'PLAT') {
          push @{$osoby{uc $prijmeni}->{PLAT}}, $hodnota;
      } else {
           $osoby{uc $prijmeni}->{uc $typ} = $hodnota;
      }
  }
  
  # kontrolni vypis struktury
  use Data::Dumper;
  print Dumper \%osoby;
  
  # zatim nevime, s kterou osobou pracujeme
  $prijmeni = '';
  
  print "Zadejte akci: ";
  while (1) {
      $_ = <>;
      chomp;
  
      # prevedeme si zadany retezec na velka pismena
      $_ = uc;
  
      # zadano konec, ukoncime cyklus
      last if $_ eq 'KONEC';
  
      # ted muze byt zadano bud JMENO, BYDLISTE, PLAT nebo ZVOL
      unless ($_ eq 'JMENA' or $_ eq 'JMENO' or $_ eq 'BYDLISTE' or $_ eq 'PLAT' or /^ZVOL\s+/) {
          print "Zadali jste neplatny retezec\n";
      } else {
          # kdyz chceme vybrat novou osobu
          if (/ZVOL\s+(.*)/) {
              if ($1) {
                  unless (exists $osoby{$1}) {
                      print "takove prijmeni neexistuje\n";
                  } else {
                      $prijmeni = $1;
                  }
              } else {
                  print "Nezadano prijmeni\n";
              }
          } elsif ($_ ne 'JMENA') {
              # provadime nejakou akci, musime mit vybranou osobu
              unless ($prijmeni) {
                  print "Nemate vybranou osobu. Zadejte akci:";
                  next;
              }
  
              if ($_ eq 'PLAT') {
                  # zobrazime platy
                  print join (', ', @{$osoby{$prijmeni}->{PLAT}}), "\n";
              } else {
                  print $osoby{$prijmeni}->{$_}, "\n";
              }
          } else {
              print "Pripustna jmena: ", join(', ', keys %osoby), "\n";
          }
      }
      print "Zadejte akci", ($prijmeni?" (zvoleno $prijmeni):":":");
  }