Perl - cvičení 8

 1. Prohledejte html soubor, najděte v něm všechny tagy <IMG> a pro každý výskyt vypište jméno obrázku (tag SRC) a všechny jeho atributy seřazené podle abecedy:

  Příklad:

  Na tomto obrázku <IMG SRC="mapa.gif" ALT="mapa" WIDTH="500"></IMG> vidíme mapu Evropy.
  
  Vypíše:
  
  Obrázek: mapa.gif
  	ALT => mapa
  	WIDTH => 500
  
  Pro jednoduchost předpokládejme, že na každém řádku je pouze jeden takový výskyt a že atributy tagu nezasahují na více řádků. Řádky čtěte ze standardního vstupu. Řešení:
  while (<>) {
      /(<IMG[^>]*)/i;
      $atributy = $&;
  
      while ($atributy =~ /(\w+)="([^"]*)"/g) {
          $atr{uc $1} = $2;
      }
      # nejdriv nazev obrazku
      if (exists $atr{SRC}) {
          print "Obrazek: $atr{SRC}\n";
          delete $atr{SRC};
      }
      for (sort keys %atr) {
          print "\t$_ => $atr{$_}\n";
      }
  }