Perl - cvičení 7

 1. Zkopírujte si soubor http://akela.mendelu.cz/~darena/Perl/regexp.html k sobě a napište program, který načte od uživatele slovo a zjistí, kolikrát se slovo v tomto souboru nachází (tento počet vypište).

  Zadáno     | Vypsáno
  ---------------+----------------------------------------
  vzor      | Slovo 'vzor' se vyskytuje v souboru 10x
  ---------------+----------------------------------------
  a       | Slovo 'a' se vyskytuje v souboru 100x
  ---------------+----------------------------------------
  je       | Slovo 'je' se vyskytuje v souboru 78x
  
  

  Nápověda: použijte vkládání proměnných, pozice, modifikátor g a i.

  
  print "Zadejte slovo: ";
  
  while (chomp($slovo = <>)) {
  
  	open F, "regexp.html";
  
      $pocet = 0;
      while (<F>) {
          $pocet++ while /\b$slovo\b/gi;
      }
      print "Slovo '$slovo' se vyskytuje v souboru ", $pocet, "x\n\n";
  
      print "Zadejte slovo: ";
  }
  
 2. Napište program, který načte řetězec a zjistí, zda by tento řetězec mohl být zápisem datumu. To znamená, že obsahuje: Vypište informaci o tom, zda je řetězec zadán správně nebo ne. Použijte pouze jeden regulární výraz.

  Příklady
  1. 1. 2000		v pořádku
  1.1.2000		v pořádku
   2. 10. 2002		v pořádku
  01. 02. 2000		v pořádku
  1.01.2050		v pořádku
  1. 12.   2000		v pořádku
  1 . 1 . 2000		chyba
  1. 13. 2000		chyba
  32. 1. 2000		chyba
  1.1. 2200		chyba
  

  Nápověda: použijte třídy znaků, pozice, kvantifikátory, varianty.

  print "Zadejte datum: ";
  while (<>) {
      chomp;
      if (/^[ \t]*(3[01]|[12][0-9]|0?[1-9])\.[ \t]*(1[012]|0?[1-9])\.[\t]*(20[0-9]{2})|2100)[ \t]*$/) {
          print "v poradku\n";
      } else {
          print "chyba\n";
      }
      print "Zadejte datum: ";
  }
  # jinak spoužitím vkládání proměnných pro zlepšení čitelnosti.
  $den = '(3[01]|[12][0-9]|0?[1-9])';
  $mesic = '(1[012]|0?[1-9])';
  $rok = '(20[0-9]{2}|2100)';
  $mezery = '[ \t]*';
  /^$mezery$den\.$mezery$mesic\.$mezery$rok$mezery$/;
  
 3. Napište program, který od uživatele načte řetězec reprezentující název souboru s plnou nebo relativní cestou a vrátí pouze jméno souboru bez cesty. Oddělovač jmen adresářů a souborů může být / nebo \.

  Nápověda: použijte třídy znaků, pozice, kvantifikátory, zapamatování do proměnné $1 pomocí kulatých závorek.

  print "Zadejte jméno souboru: ";
  while (<>) {
  	/([^\\\/]*)$/;
  
  	print "Jméno souboru je: $1\n\n";
  
  	print "Zadejte jméno souboru: ";
  }