Perl - cvičení 6

 1. Napište program, který načte větu, vypíše počet znaků, počet slov z vypíše větu s obráceným pořadím slov.
  $veta = <>;
  chop $veta;
  print "Pocet znaku: ", length($veta), "\n";
  print "Pocet slov: ", scalar(split / /, $veta), "\n";
  print "Veta opacne: ", join (' ', reverse split / /, $veta) , "\n";
  
 2. Napište program, který načte ze vstupu čísla oddělená mezerou (na jednom nebo více řádcích) a po ukončení zadávání vypíše podle četnosti seřazená čísla, a za každý výskyt čísla jednu hvězdičku.
  Vstup: 1 2 3 4 123 12 1 2 3 56 6 5 4 5 5 1 2 3
  Výstup:
  5: ***
  1: ***
  2: ***
  3: ***
  4: **
  56: *
  12: *
  123: *
  6: *
  
  
  # reseni
  while (<>) {
      for (split) {
          $cisla{$_}++;
      }
  }
  
  for (reverse sort {$cisla{$a} <=> $cisla{$b}} keys %cisla) {
      print "$_: ", '*' x $cisla{$_}, "\n";
  }
  
  
 3. Vypište jména osob ze struktury %o tak, že jsou osoby seřazeny podle věku, v případě stejného věku jsou seřazeny podle jména. Poużijte funkci sort.
  
  %o = ('001' => {vek => 20, jmeno => 'Zeleny Petr'},
     '002' => {vek => 50, jmeno => 'Modry Adam'},
     '003' => {vek => 45, jmeno => 'Cerny Jiri'},
     '004' => {vek => 30, jmeno => 'Zluty Josef'});
  
  print join ', ', 
     map "$o{$_}->{jmeno}", 
     sort { $o{$a}->{vek} <=> $o{$b}->{vek} 
                ||
        $o{$a}->{jmeno} cmp $o{$b}->{jmeno} 
        } keys %o; 
  
  # nebo
  
  print join ', ', 
     map "$_->{jmeno}", 
     sort { $a->{vek} <=> $b->{vek} 
  			||
        $a->{jmeno} cmp $b->{jmeno} 
        } values %o; 
  
 4. Vypište aktuální datum ve formátu: 1. dubna 2012 (sobota)
  
  
  @udaje = localtime;
  print "$udaje[3]. ",
     (qw/ledna února března dubna května června července
       srpna září října listopadu prosince/)[$udaje[4]],
     " ",
     1900+$udaje[5],
     " (",(qw/pondělí úterý středa čtvrtek
          pátek sobota neděle/)[$udaje[6]-1],")";
  
 5. Načtěte ze souboru údaje o osobách (jméno, příjmení, adresu, plat a poznámku). Pomocí formátu zobrazte tento údaj to tabulky. Na jednu stránku zobrazte 6 řádků (včetně záhlaví). Do záhlaví každé stránky vypište číslo stránky a aktuální datum.
  Data:
  Novak:Petr:Praha:100:Poznamka
  Polak:Pavel:Ostrava:50.60:Bez poznamek
  Vesely:Ivan:Brno:85.8612:
  Bednar:Josef:Olomouc:90:
  Rychly:Arnost:Praha:68.1:
  Dostal:Jiri:Brno:123.456:
  
  Vzor zahlavi:
  
  +---------------------------------------------------------------------------------+
  |Strana: X              Datum: Tue Mar 25 11:52:10 2003       |
  +------------------+-----------------+----------+--------+------------------------+
  |Jmeno       |Prijmeni     |Adresa  | Plat  |Poznamka        |
  +------------------+-----------------+----------+--------+------------------------+
  
  
  Mozne reseni:
  ========================
  format STDOUT_TOP =
  +---------------------------------------------------------------------------------+
  |Strana:@<<<<            Datum: @<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     |
  $%, scalar (localtime)
  +------------------+-----------------+----------+--------+------------------------+
  |Jmeno       |Prijmeni     |Adresa  | Plat  |Poznamka        |
  +------------------+-----------------+----------+--------+------------------------+
  .
  
  format =
  |@<<<<<<<<<<<<<<<<<|@<<<<<<<<<<<<<<<<|@<<<<<<<<<|@####.##|@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
  $jmeno,       $prijmeni,    $adresa,  $plat,  $poznamka
  .
  
  open F, "data.txt";
  
  $==6;
  
  while (<F>) {
      chomp;
      ($jmeno, $prijmeni, $adresa, $plat, $poznamka) = split /:/;
      write;
  }