Perl - cvičení 13

 1. Od uživatele načtěte jméno adresáře. Přepněte se do tohoto adresáře (když se to nepovede, ukončete program s chybou) a vypište v něm všechny textové soubory, jejichž velikost v Bytech je větší než 5000 (vypište i velikost těchto souborů, použitje formáty tak, že velikosti souborů budou zarovnány vpravo).
  my $jmeno; my $velikost;
  format STDOUT =
  @<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@>>>>>>>>>>> B
  $jmeno, $velikost
  .
  
  print "Zadejte adresar: ";
  my $adresar = <>;
  
  system "cd $adresar" or die "Spatne zadane jmeno adresare.\n";
  
  for (<*>) {
      $jmeno = $_; $velikost = -s;
      write if -T and -s > 5000;
  }
  
 2. Čtěte řádky ze souborů, jejichž jména jsou zadána na príkazové řádce. V případě, že se v souboru na řádku vyskytuje slovo 'ahoj' (nezáleží na velikosti písmen), vypíše se do souboru 'vystup' jméno soboru a číslo řádku, kde se slovo vyskytlo. Číslo řádku musí být skutečným číslem řádku v souboru.
  open F, '>vystup';
  my $stary_soubor;
  while (<>) {
      $. = 1 if $stary_soubor ne $ARGV;
      print F "$ARGV radek $.\n" if /ahoj/i;
      $stary_soubor = $ARGV;
  }
  
 3. Přistupte k výstupu programu ls s parametrem -l pomocí roury a zobrazte jména souborů, která mají nastaveno právo pro zápis pro skupinu a byly modifikovány v měsíci dubnu.

  Formát výstupu příkazu ls -l je následující:

  -rw-rw-r--  1 darena  darena    158 dub 6 10:24 data.txt
     ^                   ^^^     ^^^^^^^^
  právo zápisu pro skupinu       měsíc modifikace  jméno souboru
  

  Možné řešení:

  open LS, 'ls -l | ';
  while (<LS>) {
      my ($prava, undef, undef, undef, undef, $mesic, undef, undef, $soubor) = split /\s+/;
      print "$soubor\n" if $prava =~ /^.....w/ and $mesic eq 'dub';
  }
  
© 2003, František Dařena

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!